Přístupový systém

Přístupový systém se používá v objektech, ve kterých je třeba řídit přístup osob a vjezd vozidel do vymezených prostor na základě definovaných oprávnění. Je to identifikační systém, který monitoruje pohyb osob ve střeženém prostoru a zamezuje vstupu nepovolaných osob. Střeženým prostorem mohou být celé objekty, části objektů, nebo uživatelem definované zóny.

Přístupový systém umožňuje získat kontrolu nad pohybem zaměstnanců, návštěv nebo vozidel v objektu. Oprávněné osoby používají bezkontaktní identifikační prvky, kterými se identifikují u přístupového terminálu. Na základě detailně nastavených přístupových práv jednotlivých uživatelů systém ověří práva v centrální databázi a umožní vstup, otevře dveře, zvedne závoru, nebo přístup zamítne. Možnosti nastavení přístupových práv v obslužném programu jsou téměř neomezené. Každému identifikačnímu prvku lze nastavit individuální přístupová práva do jednotlivých prostor. Je možné nastavit časová omezení vstupu nebo omezení platnosti identifikačního prvku. Přístupový systém zaznamenává také informace o neoprávněných pokusech o vstup. Snadné a přehledné ovládání systému umožňuje kdykoliv změnit nastavení přístupových práv nebo okamžitou deaktivaci přístupového prvku v případě jeho ztráty či odcizení.

Přístupový systém může fungovat jako samostatný celek nebo je možné jej propojit s dalšími elektronickými systémy. Často se používá v kombinaci například s docházkovým systémem nebo s elektronickým zabezpečovacím systémem EZS. Přístupový systém je využíván na úřadech, v obchodních společnostech i ve velkých výrobních podnicích. Najdeme řešení pro malou provozovnu s několika málo vstupními místy i pro rozsáhlý podnik s několika pobočkami a stovkami přístupových míst.

Dveřní zámek s vestavěnou čtečkou bezkontaktních identifikačních karet.
Dveřní zámek s vestavěnou čtečkou pro přístupový systém
Ččtečka přístupových karet a jiných RFID prvků
Čtečka přístupových karet

Obslužný software

Obslužný software monitoruje a vyhodnocuje stav celého přístupového systému. Mezi základní funkce systému patří:

  • dokonalý přehled o pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru
  • ukládáni historie průchodů jednotlivými vstupními místy
  • přehled o přítomnosti jednotlivých osob v reálném čase
  • jednoduchá správa identifikačních prvků a přiřazení individuálních práv
  • rychlá aktivace a deaktivace identifikačních prvků
  • snadná a rychlá změna nastavení přístupových práv
  • ukládání jednotlivých událostí do databáze
  • signalizace stavu dveří a oken pomocí magnetických kontaktů
  • záznamy neoprávněných pokusů o vstup

Bezkontaktní identifikační prvky

Pro identifikaci se používají například bezkontaktní RFID karty s možností potištění prostřednictvím tiskárny pro potisk plastových karet, nebo RFID přívěsky na klíče dodávané v několika provedeních i barvách. Některé přístupové systémy podporují biometrickou identifikaci nejčastěji prostřednictvím otisků prstů, krevního řečiště nebo oční duhovky.

Bezkontaktní RFID čip
RFID čip

Jak funguje přístupový systém

U kontrolovaného vstupního místa je umístěna čtečka kódů bezkontaktních identifikačních prvků, která je propojená s řídící jednotkou daného vstupního místa. Řídící jednotka ověří kód z identifikátoru a porovná ho s právy uloženými v databázi. Na základě kladné identifikace odešle signál k otevření dveřnímu zámku a umožní vstup dané osobě. Některé přístupové body mohou vyžadovat ověření při příchodu i odchodu. V takovém případě jsou čtečky umístěny na obou stranách dveří.

Řídící jednotky jsou velmi často vybaveny zálohovaným zdrojem napájení a vlastní pamětí, aby bylo možné zajistit jejich nezávislé fungování i v případě výpadku datové i elektrické sítě. Řídící jednotka si při prvním zapojení stáhne databázi přístupových práv do své vnitřní paměti a následně si v pravidelných intervalech stahuje pouze aktualizace.

Docházkový systém

Jednoznačná identifikace uživatelů umožňuje rozšířit přístupový systém o možnost evidence docházky zaměstnanců prostřednictvím bezkontaktních identifikačních prvků. Poskytuje rychlou a přesnou evidenci aktuální přítomnosti zaměstnanců, vyhodnocuje odpracovanou dobu, poskytuje vstupní data pro zpracování mzdy. Docházkový systém pracuje s individuálním nastavením docházky jednotlivých zaměstnanců. Umožňuje nastavení například zkráceného pracovního úvazku, směnnosti a podobně.

Hotelový přístupový systém

Na rozdíl od běžně používaných přístupových systémů ve firmách se hotelový přístupový systém liší v tom, že aktivním prvkem systému není řídící jednotka u dveří, ale přístupová karta. Ve vnitřní paměti přístupové karty jsou nahrané identifikační údaje jednotlivých dveřních zámků, které má daná karta právo otevřít. Po přiložení karty ke dveřnímu zámku se ověří shoda a zámek se následně odemkne. Výhodou tohoto řešení v hotelových systémech je možnost do paměti karty nahrát více údajů, než pouze oprávnění vstupu. Taková karta se dá následně použít např. jako elektronická peněženka na všechny hotelové služby.