EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

EZS slouží k ochraně budov, objektů a venkovních areálů před vniknutím neoprávněných nebo nežádoucích osob a zároveň slouží k ochraně osob ve střežených objektech.Je to soubor technických zařízení, který včasnou signalizací eliminuje rozsah materiálních a jiných škod. Jeho úkolem je detekovat narušení chráněného prostoru a narušení signalizovat. Elektronický zabezpečovací systém umí přivolat pomoc osobám, které byly napadeny.

Skládá se ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků, detektorů a koncových zařízení, které signalizují narušení střeženého prostoru. Narušení je uživateli signalizováno opticky, nebo akusticky. Ústředna je mozkem celého elektronického zabezpečovacího systému. Vyhodnocuje a zpracovává činnost a stav celého systému a všech instalovaných prvků. Do elektronického zabezpečovacího systému je možné instalovat také čidla signalizující požár, zaplavení, nebo únik plynu, jejichž činnost umí vyhodnotit ústředna EZS.

Proti výpadku elektrického proudu je EZS chráněna vlastním záložním zdrojem. Při dlouhodobém výpadku elektrického proudu ústředna sama vyhlásí poplach.

Pro komplexní zabezpečení střeženého prostoru je vhodné propojit EZS s kamerovým systémem.

Sestava prvků, které jsou používány při instalaci EZS.
Sestava prvků EZS

Signalizace narušení

Narušení prostoru střeženého elektronickým zabezpečovacím systémem je uživateli signalizováno okamžitě. Signalizace poplachu je akustická, nebo optická. Akusticky je narušení signalizováno sirénou, nebo sirénou s majákem. Sirény se používají jak vnitřní tak i venkovní. Optickou informaci o narušení střeženého prostoru je možné předat formou SMS zprávy na předem naprogramovaná telefonní čísla uživatele. EZS lze napojit na pult centrální ochrany (PCOPult centrální ochrany) bezpečnostní agentury s nepřetržitou pohotovostní službou a výjezdovou skupinou, která v případě narušení provede zásah.

Státní instituce jako obce, úřady, základní a mateřské školy mohou elektronický zabezpečovací systém napojit také na pult centrální ochrany Policie České Republiky. Napojit soukromé subjekty na PCO PČRPult centrální ochrany je možné jen výjimečně, například v případě, že předmětem jejich podnikání je státní zájem. To jsou například lékárny nebo čerpací stanice.

Jednoduché ovládání

Celý systém lze ovládat jednoduše a intuitivně prostřednictvím přehledné a vhodně umístěné klávesnice. Klávesnice slouží také k naprogramování a konfiguraci systému. EZS lze ovládat také dálkovými ovladači, nebo mobilními telefony. Používají se k zakódování a odkódování systému, dálkové ovladače lze naprogramovat na více funkcí, např. ovládání vstupní brány.

Stupně zabezpečení

  • Stupeň zabezpečení – nízké riziko – rodinné domy, byty, chaty, sklepy, garáže
  • Stupeň zabezpečení – nízké až střední riziko – komerční objekty
  • Stupeň zabezpečení – střední až vysoké riziko – banky, tiskárny cenin, muniční sklady
  • Stupeň zabezpečení – vysoké riziko – objekty národního a vyššího zájmu

Návrh, instalace a provoz EZS

Elektronický zabezpečovací systém je navrhován vždy na základě potřeb zákazníka, v souladu s platnými normami a legislativními předpisy. Po předložení potřebné dokumentace, provedení prohlídky objektu, nebo areálu je stanoven rozsah zabezpečení, je stanoven typ a počet jednotlivých prvků a jejich umístění. Dále je vypracován návrh kabelových tras a zapojení. Po instalaci, oživení a konfiguraci systému je provedena výchozí revize a zaškolení obsluhy. Pro zajištění bezchybného a spolehlivého fungování EZS je nezbytné provádění pravidelných servisních kontrol a periodických revizí systému.