Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), dříve nazývané požární zpráva, může vypracovat pouze fyzická osoba, která získala autorizaci udělenou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). PBŘ je součástí projektové dokumentace stavby, která se předkládá stavebnímu úřadu pro získání stavebního povolení. Požárně bezpečnostní řešení se předkládá ke schválení Hasičskému záchrannému sboru České republiky. PBŘ vychází z charakteru stavby a účelu jejího využití.…

Pokračování
Bezkontaktní RFID čip

RFID

RFID je anglická zkratka Radio Frequency Identification. Identifikační systémy RFID využívají bezkontaktní (rádiové) identifikace prostřednictvím paměťových čipů. Tag RFID, někdy označovaný také jako nosič dat nebo transpondér, se skládá z čipu, antény, popř. i baterie. Paměťové čipy obsahují jedinečnou informaci určenou výrobním číslem čipu. Pro komunikaci využívají nejčastěji frekvenci 13,56 MHz, případně další frekvence jako 125 kHz a 135 kHz.  …

Pokračování
Jednoduché schéma znázorňuje stavbu, ve které vznikl požár, ten zaznamenalo čidlo a systém EPS vyslal signál na PCO. Operátor poplach ověří a zajistí výjezd hasičského záchranného sboru k příslušnému objektu.

Pult centrální ochrany (PCO)

Pult centrální ochrany (PCO) je dohledové pracoviště s nepřetržitou službou bezpečnostní agentury, policie České Republiky nebo hasičského záchranného sboru. V případě signalizace poplachu dozorční služba zajistí výjezd příslušných zásahových jednotek. Schéma PCO

Pokračování